ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ανακατασκευή, η αναβάθμιση και η επαναλειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού παρασκευής ζωοτροφών στο Πλατύ Ημαθίας, πρόκειται καθαρά για ένα βιομηχανικό έργο. Οι ανάγκες για προσοχή στη λεπτομέρεια ήταν τεράστιες. Σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές, τα καινούργια μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν στο εργοστάσιο, ήταν απόλυτα συμβατά με τα ήδη υπάρχοντα και δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα στην επαναλειτουργία τους. Βελτιώθηκε και αναβαθμίστηκε ολόκληρη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και αποκαταστάθηκαν πλήρως μικρό-ατέλειες και μικροβλάβες. Το έργο ολοκληρώθηκε σε 4 εβδομάδες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • Πελάτης: ΕΛΒΙΖ
  • Έτος κατασκευής: 2008
  • Budget: 762.000€
Μετάβαση στο περιεχόμενο