Χρόνο με το χρόνο, οι δραστηριότητες μας αυξάνονται σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς. Η εταιρία μας, με απόλυτη επιτυχία και χωρίς το παραμικρό παράπτωμα, έχει δραστηριοποιηθεί ως τώρα στον κατασκευαστικό τομέα με:

Ιδιωτικά έργα:

 • Ανέγερση οικοδομών αναπαλαιώσεις κτιρίων
 • Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
 • Βιομηχανικά κτίρια
 • Κατασκευή πολιτιστικών χώρων
 • Αναδιαμόρφωση – συντήρηση τραπεζικών κτιρίων
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις παντώς τύπου
 • Κατασκευή πισινών και spa
 • Κατασκευή ωδείων με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
 • Κατασκευές οίκων ευγηρίας
 • Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ψύξης – θέρμανσης
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Δίκτυα οπτικών ινών
 • Ηλεκτρολογομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Δημόσια έργα:

 • Σχολικά κτίρια & βρεφονηπιακοί σταθμοί
 • Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις κάθε είδους
 • Αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων
 • Κατασκευή γηπέδων κάθε είδους
 • Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ψύξης – θέρμανσης
 • Ηλεκτρολογομηχανολογικές εγκαταστάσεις
 • Έργα οδοποιίας
 • Κατασκευές οίκων ευγηρίας
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Μελέτες:

Με το κατάλληλα εξειδικευμένα επιστημονικό στελεχειακό δυναμικό και σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (εσωτερικού και εξωτερικού) έχουμε τη δυνατότητα σύνταξης και εφαρμογής εξειδικευμένων μελετών όπως:

 • Ενεργειακοί σχεδιασμοί κτιρίων
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Μελέτες αναπτυξιακών νόμων
 • Επενδυτικά προγράμματα – χρηματοδοτήσεις έργων
 • Μελέτες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Επεξεργασία αποβλήτων και μονάδες ανακύκλωσης
 • Βιολογικές καλλιέργειες και βιοκαύσιμα
 • Επενδύσεις τυποποίησης προϊόντων
 • Εισαγωγές – αντιπροσωπείες ειδικών εξοπλισμών
Μετάβαση στο περιεχόμενο